Sede electrónica Concello de Cambre

06:05:42 Sábado 25 de xaneiro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Intervención

20/11/17

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.1, reguladora do imposto sobre bens inmobles.


Intervención

24/07/17

Exposición ao público do acordo provisional de imposición e ordenación de contribucións especiais para a execución da obra "Acondicionamento do frente na rúa Sixto 7-A e anexas"


Intervención

8/06/17

Aprobación inicial da modificación dos artigos 3 e 5 da Ordenanza fiscal núm. 15, reguladora da taxa por subministración de auga.


Secretaría Xeral

19/04/17

Modificación do Regulamento orgánico municipal.


Secretaría Xeral

11/04/17

Modificación da ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercancía de calquera clase, e da ordenanza fiscal núm. 13 reguladora da taxa por ocupacións do subolo, solo e voo da vía pública.


Intervención

15/12/16

Aprobación inicial do Orzamento de 2017 e cadro de persoal.


Intervención

9/11/16

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.9, reguladora da taxa polo servizo da rede de sumidoiros.


Secretaría Xeral

17/10/16

Exposición ao público da Conta Xeral 2015.


Secretaría Xeral

7/06/16

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da prestación do servizo de axuda no fogar do Concello de Cambre.


Secretaría Xeral

19/04/16

Aprobación inicial da modificación do artigo 6 da Ordenanza reguladora da inscrición dos participantes nos programas de actividades do Concello de Cambre, e das condicións do seu desenvolvemento.