Sede electrónica Concello de Cambre

01:57:56 Domingo 29 de novembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Deportes

7/08/19

Aprobación inicial das bases e convocatoria do “XXXV Torneo Municipal de Chave Concello de Cambre”


Intervención

14/06/19

Exposición ao público da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 23, reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante no termo municipal de Cambre.


Intervención

15/01/19

Proposta de Aprobación do Orzamento xeral e do Cadro de persoal do Concello de Cambre para o exercicio 2019.


O día 11 o Concello de Cambre estrenou a súa nova Sede Electrónica

11/01/19

Con novo aspecto e importantes melloras no uso e a funcionalidade, estréase a nova sede electrónica do Concello adherida ao Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica.


Intervención

9/01/19

Exposicion ao publico conta xeral 2017.


Intervención

7/11/18

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 9, así como do establecemento e imposición da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo público de tratamento e depuración de augas residuais.


Intervención

6/11/18

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles.


Intervención

4/07/18

Aprobación inicial da modificación do expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018.


Intervención

5/06/18

Exposición ao público da aprobación inicial expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018


Secretaría Xeral

13/04/18

Aprobación inicial da modificación do Regulamento especial de honores e distincións do Concello de Cambre.