Sede electrónica Concello de Cambre

01:50:21 Venres 3 de decembro 2021
Estás en:

Información

Intervención

24/07/2017

Exposición ao público do acordo provisional de imposición e ordenación de contribucións especiais para a execución da obra "Acondicionamento do frente na rúa Sixto 7-A e anexas"

O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria do 29 de xuño de 2017, adoptou, entre outros, o acordo de referencia.

Os interesados poderán examinar o expediente na Intervención municipal e presentar as reclamacións que estimen oportunas ata o vindeiro 24 de agosto de 2017.

BOP