Sede electrónica Concello de Cambre

14:53:31 Martes 9 de agosto 2022
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Intervención

14/06/2019

Exposición ao público da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 23, reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público con motivo da venda ambulante no termo municipal de Cambre.


Intervención

15/01/2019

Proposta de Aprobación do Orzamento xeral e do Cadro de persoal do Concello de Cambre para o exercicio 2019.


O día 11 o Concello de Cambre estrenou a súa nova Sede Electrónica

11/01/2019

Con novo aspecto e importantes melloras no uso e a funcionalidade, estréase a nova sede electrónica do Concello adherida ao Proxecto Provincial de Implantación da Administración Electrónica.


Intervención

09/01/2019

Exposicion ao publico conta xeral 2017.


Intervención

07/11/2018

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 9, así como do establecemento e imposición da prestación patrimonial de carácter público non tributaria polo servizo público de tratamento e depuración de augas residuais.


Intervención

06/11/2018

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles.


Intervención

04/07/2018

Aprobación inicial da modificación do expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018.


Intervención

05/06/2018

Exposición ao público da aprobación inicial expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018


Secretaría Xeral

13/04/2018

Aprobación inicial da modificación do Regulamento especial de honores e distincións do Concello de Cambre.


Secretaría Xeral

07/03/2018

Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da protección dos camiños públicos, con motivo da execución de tallas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal.