Sede electrónica Concello de Cambre

13:08:11 Sábado 11 de xullo 2020
Estás en:

Información

Verificación de documentos

O Código de Verificación garante, mediante o cotejo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (Artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).

Devandito código (CVD/CSV) atópase impreso no lateral esquerdo de cada documento. (Excepto no caso dos DOCUMENTO CONTABLES).

Imaxe CVD

Introduza o código para comprobar a súa autenticidade: