Sede electrónica Concello de Cambre

15:54:11 Sábado 16 de xaneiro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de participación no XII concurso de escaparates do Nadal 2020/2021 do Concello de Cambre

Non hai convocatorias abertas actualmente

O Concello de Cambre, por medio da súa Axencia de Desenvolvemento Local, ven promovendo distintas actuacións de cara a dinamizar o comercio, os servizos e a hostalería durante o Nadal dende o ano 2002, debido ao elevado peso específico destes sectores dentro do seu territorio. No pasado ano retomouse o tradicional concurso de escaparates, co obxectivo de incentivar aos establecementos do municipio para que decoren os seus locais, e así facer a oferta comercial e de servizos mais atractiva e, á súa vez, mellorar a humanización dos espazos comerciais no concello, cuns resultados moi satisfactorios.

Todos os establecementos comerciais, servizos e hostalería que desenvolvan a súa actividade económica no termo municipal de Cambre e que reúnan os seguintes requisitos.

 • Ter cumpridos todos os requisitos para o exercicio da actividade.
 • Ter un establecemento aberto ao público.
 • Ter escaparate decorado con motivos de Nadal como mínimo durante o período comprendido entre o 14 de decembro de 2020 e o 5 de xaneiro de 2021.
 • De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". De conformidade co disposto na Lei 39/2915, de 1 de outubro, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, lembrámoslle que, en todo caso, están obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións públicas as persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica, entre outras.
 • Presencialmente no Rexistro do Concello de Cambre, presentando unha solicitude de inscrición segundo o modelo de anexo a estas bases (no caso de optar por realizar esta presentación presencialmente, deberá solicitarse Cita Previa co Concello na seguinte ligazón (https://sede.cambre.es/opencms/gl/cita/index.html), por medio del teléfono 981 613128 ou a través do correo electrónico cambre@cambre.org).
 • A solicitude deberá presentarse polo autónomo ou empresario individual ou polo representante legal da empresa, en caso de que o participante sexa unha persoa xurídica.

Unha vez rematado o prazo de inscrición elaborarase unha listaxe de establecementos participantes.

Establécense dous categorías de premios dotados coas seguintes contías:

 • Primeira categoría: Premios (1º, 2º e 3º)
  • Primeiro premio: 900,00 euros (novecentos euros).
  • Segundo premio: 700,00 euros (setecentos euros).
  • Terceiro premio: 500,00 euros (cincocentos euros).
 • Segunda categoría Accésit
  • Accésit á orixinalidade: 400,00 euros (catrocentos euros).
  • Accésit á colaboración entre participantes: 700,00 euros (setecentos euros).
  • Accésit ao máis sostible: 400,00 euros (catrocentos euros).
  • Accésit á adecuación ao produto: 400,00 euros (catrocentos euros).

Ao importe destes premios aplicaranse as retencións previstas na normativa vixente.

Nome: Solicitude de participación no XII concurso de escaparates do Nadal 2020/2021 do Concello de Cambre.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).