Sede electrónica Concello de Cambre

21:46:08 Luns 29 de novembro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Rasca e gaña do Nadal 2020 - Presentación de facturas

Non hai convocatorias abertas actualmente

Para o cobro dos bonos do Rasca e gaña do Nadal 2020 que conteñan premios en metálico, deberá presentarse UNHA ÚNICA FACTURA COMPRENSIVA DE TODOS OS BONOS PREMIADOS.

Instruccións para a Facturación

Calquera persoa física ou xurídica que teñan bonos premiados.

 • Persoas físicas:
  • En persoa: nos rexistros do Concello. Neste caso, deberá solicitarse cita previa co Concello na seguinte ligazón (https://sede.cambre.es/opencms/gl/cita/index.html), por medio del teléfono 981 613128 ou a través do correo electrónico cambre@cambre.org.
  • De forma telemática: na sede electrónica do Concello (a través de este procedemento)
  • Ou a través da plataforma FACe (Punto General de Entrada de las Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado): https://face.gob.es. Neste caso, os rascas premiados e restante documentación deberán presentarse escaneados na sede electrónica do Concello a través de este procedemento.
 • Persoas xurídicas:
  • Obrigatoriamente a través da plataforma FACe (Punto General de Entrada de las Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado) https://face.gob.es
   Neste caso, os rascas premiados e restante documentación deberán presentarse escaneados na sede electrónica do Concello a través de este procedemento.

O Prazo de presentación e: dende o día 1 ao 28 de febreiro de 2021, ambos incluídos.

 • Instancia Achega de Documentación Complementaria.
 • Anexo I - Presentación de facturas.
 • Factura.
  • Unha única factura comprensiva de todos os bonos premiados utilizados no seu establecemento.
  • Deberá incluír o concepto Campaña "Rasca e gaña no Nadal" ou outro similar que permita asociala coa Campaña.
  • Deberá estar emitida a nome do Concello de Cambre, contendo os seguintes datos de identificación:
   Concello de Cambre
   Rúa Adro, 1
   15660 Cambre
   CIF P-1501700-G
 • Todos os bonos premiados con premios en metálico, asinados e escaneados a dúas caras, no caso da presentación telemática.A folla de control que se facilita con estas base como Anexo II coa relación dos bonos premiados con cestas de Nadal, con cestas especiais do Nadal ou con premios de 100,00 € ou 300,00 €, xunto coa relación de bonos de 100,00 € 300,00 € gastados no seu establecemento. No caso de bonos de 5,00 €, 10,00 €, 20,00 € e 50,00 € non será preciso entregar este anexo.
 • As facturas simplificadas ou documentos equivalentes (tickets) correspondentes aos bonos de 50,00 €, 100,00 €, e 300,00 € premiados ou gastados no establecemento (escaneados no caso da súa presentación telemática). No caso de que no se entreguen por parte dos establecementos facturas simplificadas ou xustificantes de compra, deberá entregarse unha declaración responsable na que se detalle tal circunstancia.
 • Un certificado de conta bancaria para a realización da transferencia de pagamento ou, no seu caso, a indicación de que a devandita certificación de conta bancaria obra xa en poder do Concello de Cambre, o que se indicará no anexo I "Presentación de facturas".

Nome: Rasca e gaña do Nadal 2020 - Presentación de facturas.

Inicio do procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                        Presencial.