Sede electrónica Concello de Cambre

15:14:38 Martes 3 de agosto 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de Tarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida

O procedemento de "Solicitude deTarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida" ten como obxecto facilitarlles a tarxeta de estacionamento aos veciños ou veciñas do municipio con graves problemas de mobilidade, como documento acreditativo da súa situación, con carácter persoal e intransferible, coa finalidade de favorecer o uso dos transportes privados e para que o seu titular poida gozar das facilidades de estacionamento relacionadas con ela.

Persoas físicas que, atopándose legalmente en situación de mobilidade reducida/discapacidade, e estando empadroadas no municipio, desexen solicitar unha tarxeta de estacionamento e accesibilidade.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Impreso de solicitude de tarxetas de accesibilidade e estacionamento para peroas con mobilidade reducida.
  • 2 fotos tamaño carné.
  • Certificado de minusvalía, conforme acredite que ten problemas para o uso do transporte colectivo.
  • DNI.

Nome: Solicitude de Tarxeta de Estacionamento e Accesibilidade para Persoas con Mobilidade Reducida.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de execución:
3 meses.

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.