Sede electrónica Concello de Cambre

08:01:41 Martes 31 de xaneiro 2023

Información

Desenvolvemento Socioeconómico

20/07/2022

Resultado do sorteo de asignación de carpas na Feira de Oportunidades

EXP: 2022/G003/001279

Publícase a acta do sorteo coa relación coas carpas provisionalmente asignadas entre as solicitudes recibidas para participar na Feira de Oportunidades que se desenvolverá no Paseo Marítimo do Temple.

Realizado o sorteo, e previa á posta a disposición das carpas, procederase a comprobar o cumprimento dos requisitos de elixibilidade para participar no proxecto. A estes efectos, os servizos técnicos municipais recabarán das persoas ou entidades participantes a seguinte documentación precisa, que deberán de remitir nos tres días hábiles seguintes ao da comunicación da asignación provisional da carpa no caso de non obrar esta xa en poder do Concello:


Xustificantes de Publicación: