Sede electrónica Concello de Cambre

12:59:32 Domingo 14 de xullo 2024

Información

Tesourería

26/06/2024

Aprobación padrón - Cemiterio, taxa entrada de vehículos, reservas vía pública, carga e descarga

EXP: 2024/G003/000656

Exposición dos padróns da taxa por prestación de servizos no cemiterio municipal e da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercancías de calquera clase do ano 2024.

Prazo de exposición: Do 27 de xuño ao 17 de xullo de 2024

BOP núm. 122, do 26/06/2024


Xustificantes de Publicación: