Sede electrónica Concello de Cambre

13:00:39 Domingo 14 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de cabanas castrexas durante a celebración da VII Romaría galaico romana 'Galaicoi'

Non hai convocatorias abertas actualmente

O procedemento Solicitude de cabanas castrexas durante a celebración da VII Romaría galaico romana "Galaicoi" ten obxecto regular o procedemento de solicitude e posta a disposición das cabanas castrexas coas que conte o concello de Cambre na VII edición de celebración da romaría galaico romana “Galaicoi”.

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática podrá descargar os impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán os ditos impresos normalizados para presentar.

 

Prazo de presentación de solicitudes

 • As solicitudes poderán presentarse entre os días 1 de xullo e 10 de xullo de 2024, ambos incluídos.
 • No caso de recibirse solicitudes fóra do prazo establecido, estas incluiranse por orde de recepción nunha listaxe de agarda, a continuación das solicitudes recibidas en prazo
 • Solicitude Anexo I.
 • Copia do NIF da entidade ou do DNI, NIE ou pasaporte da persoa solicitante, (o caso de asociacións ou entidades non inscritas nos rexistros municipais, no caso de persoas físicas non empadroadas en Cambre ou no caso de non autorizar a súa consulta de oficio).
 • Declaración responsable e autorizacións, segundo o modelo do Anexo II.
 • En primeiro lugar, avaliaranse as solicitudes presentadas por parte de asociacións e entidades, e dentro destas, as solicitudes recibidas ordenaranse empregando os seguintes criterios:
  • Solicitudes de entidades ou colectivos que teñan participado en edicións anteriores da romaría “Galaicoi”: 0,5 puntos por cada edición, ata un máximo de 3 puntos.
  • Número de días nos que participaron na romaría “Galaicoi” no ano anterior (2023): 0,5 puntos por día, ata un máximo de 1,5 puntos.
  • Número de persoas coas que participaron na romaría “Galaicoi” no ano anterior (2023): 0,5 puntos por cada fracción de 10 persoas, ata un máximo de 1,5 puntos (0,5 si participou un número de ata 10 persoas, 1,00 puntos si participou un número de ata 20 persoas e 1,5 puntos si participou un grupo superior ás 20 persoas).
  • No caso de empate unha vez aplicados os criterios anteriores, utilizarase o criterio da orde de rexistro de entrada da solicitude.
 • Avaliadas as solicitudes presentadas por asociacións e entidades, avaliaranse as presentadas por particulares, empregando os seguintes criterios:
  • Solicitudes de particulares empadroados/as no concello de Cambre: 2 puntos.
  • Solicitudes de particulares que teñan participado en edicións anteriores da romaría “Galaicoi”: 0,25 puntos por cada edición, ata un máximo de 1,5 puntos.
  • Número de días nos que participaron na romaría “Galaicoi” no ano anterior (2023): 0,25 puntos por día, ata un máximo de 0,75 puntos.
  • Número de persoas coas que participaron na romaría “Galaicoi” no ano anterior (2023): 0,25 puntos por cada fracción de 10 persoas, ata un máximo de 0,75 puntos (0,25 si participou un número de ata 10 persoas, 0,50 puntos si participou un número de ata 20 persoas e 0,75 puntos si participou un grupo superior ás 20 persoas).
  • No caso de empate unha vez aplicados os criterios anteriores, utilizarase o criterio da orde de rexistro de entrada da solicitude.

Nome: Solicitude de cabanas castrexas durante a celebración da VII Romaría galaico romana "Galaicoi"

Unidade tramitadora: Axencia de Desenvolvemento Local.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa xurídica ou física.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite) / Presencial.