Sede electrónica Concello de Cambre

13:35:50 Domingo 14 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de Adhesión Programa "Son de Bares"

Presentación de solicitudes de adhesión ao Programa "Son de Bares" do Concello de Cambre, consistente en colaborar cos locais de hostalería e restauración do municipio promovendo e autorizando a celebración de pequenos concertos a pe de rúa e ao aire libre a aqueles locais hostaleiros que así o soliciten. Este programa xorde a raíz das constantes demandas realizadas pola hostalería de Cambre solicitando a colaboración do concello para a posta en marcha de actividades de ocio que axuden a fomentar o consumo nos seus establecementos tras os períodos de restricións sufridos pola pandemia.

O Programa desenvolverase segundo as súas bases de execución.

Prazo de solicitude:

A solicitude deberá realizarse cunha antelación mínima de 6 días naturais á realización do evento.

  • Modelo Normalizado de Adhesión ao Programa (que inclúe unha declaración responsable de cumprimento das condicións do Programa e a asunción dos compromisos esixidos nas bases, ademais dunha autorización ao Concello para o tratamento dos datos de carácter persoal e para seren informado mediante correo electrónico do estado da solicitude así como doutro tipo de avisos relacionados que poidan ser do seu interese de acordo co disposto na Lei orgánica 13/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais).
  • Plano de situación do concerto, indicando as vías de paso dos peóns. 
  • Certificado de revisión dos extintores. 
  • Certificado de inspección favorable da instalación eléctrica do establecemento, efetuada por organismo de control autorizado (OCA), sempre que sexa o establecemento quen  subministre a corrente eléctrica dos equipos, si é o caso.
  • En caso de contar para o subministro de electricidade das instalacións individuais mediante grupo electróxeno, deberá aportar:
    • Copia do certificado de instalación eléctrica con subministro mediante grupo electróxeno vixente para as datas de celebración do evento (CIE).
    • Copia do marcado CE e declaración CE de conformidade das instalacións que corresponda segundo características.

Deberá presentarse unha solicitude por cada un dos eventos que se queiran organizar.

Nome: Solicitud de Adhesión Programa "Son de Bares".

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física o jurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                         Presencial.