Sede electrónica Concello de Cambre

16:23:48 Domingo 26 de maio 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de subvencións en materia de servizos sociais 2023

Non hai convocatorias abertas actualmente

Subvención en réxime de concorrencia competitiva en materia de servizos sociais do Concello de Cambre dirixida a asociacións que desenvolvan proxectos para dar resposta aos problemas e reducir o risco de posibles situacións de pobreza e exclusión social dos sectores de poboación máis afectados pola crise sanitaria, reforzando os servizos sociais cun apoio máis intenso ás persoas en risco de pobreza e exclusión social no Concello de Cambre.

As actividades obxecto de subvención serán as realizadas entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2023.

As solicitudes presentaranse a través do rexistro telemático a través dalgún dos seguintes enderezos electrónicos:

https://sede.cambre.es

https://rec.redsara.es/registro

O prazo de presentación e do 15 de xuño ao 14 de xullo de 2023.

Fase solicitude:

 • Anexo I – Solicitude de subvención.
 • Anexo II – Declaración de comprobación de delitos de natureza sexual.
 • Anexo III – Declaración responsable das subvencións ou axudas solicitadas e/ou concedidas para o mesmo obxecto.
 • Anexo IV – Proxecto/memoria para o que se solicita a subvención.
 • Anexo V – Orzamento previsto dos gastos e ingresos desagregado por conceptos.
 • Outra documentación: Copia documento acreditativo da inscrición no rexistro de entidades correspondente; CIF; estatutos; acreditación da capacidade do representante legal.
 • No caso de non autorizar a súa consulta no Anexo I: Certificados de estar ao corrente coa Axencia Tributaria, Tesourería xeral da Seguridade Social e Facenda da Xunta de Galicia.

Fase xustificación:

 • Anexo VI – Formulario de xustificación da subvención municipal 2023 en materia de servizos sociais.
 • Anexo VII – Memoria das actividades e/ou programas realizados.
 • Anexo VIII – Certificado de gastos realizados.
 • Anexo IX – Certificado de cumprimento coa finalidade obxecto da subvención e outras subvencións e axudas para o mesmo obxecto.
 • Outra documentación: Facturas, xustificantes de pago, nóminas, DLC e RNT, modelos 111, cartel acreditativo da publicidade, certificación bancaria con número de conta.

Nome: Solicitude de subvencións en materia de servizos sociais 2023.

Unidade tramitadora: Oficina de Servizos Sociais:

 • Teléfonos: 981 654 812
 • ser_sociales@cambre.org

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoas xurídicas.

Órgano de resolución: Alcaldía ou Concellería Delegada.

Carácter silencio administrativo:
Silencio negativo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).