Sede electrónica Concello de Cambre

13:38:19 Domingo 14 de xullo 2024
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaría Xeral

07/03/2018

Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da protección dos camiños públicos, con motivo da execución de tallas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal.


Intervención

05/03/2018

Exposición ao público da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 3, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.


Intervención

20/12/2017

Exposición ao público da aprobación inicial do orzamento de 2018 e cadro de persoal.


Intervención

20/11/2017

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.1, reguladora do imposto sobre bens inmobles.


Intervención

24/07/2017

Exposición ao público do acordo provisional de imposición e ordenación de contribucións especiais para a execución da obra "Acondicionamento do frente na rúa Sixto 7-A e anexas"


Intervención

08/06/2017

Aprobación inicial da modificación dos artigos 3 e 5 da Ordenanza fiscal núm. 15, reguladora da taxa por subministración de auga.


Secretaría Xeral

19/04/2017

Modificación do Regulamento orgánico municipal.


Secretaría Xeral

11/04/2017

Modificación da ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa por entrada de vehículos a través das beirarrúas e as reservas de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercancía de calquera clase, e da ordenanza fiscal núm. 13 reguladora da taxa por ocupacións do subolo, solo e voo da vía pública.


Intervención

15/12/2016

Aprobación inicial do Orzamento de 2017 e cadro de persoal.


Intervención

09/11/2016

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.9, reguladora da taxa polo servizo da rede de sumidoiros.