Sede electrónica Concello de Cambre

04:06:21 Domingo 21 de abril 2024
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Intervención

06/11/2018

Aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 1 reguladora do imposto sobre bens inmobles.


Intervención

04/07/2018

Aprobación inicial da modificación do expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018.


Intervención

05/06/2018

Exposición ao público da aprobación inicial expediente de crédito extraordinario e suplemento de crédito núm. 1/2018


Secretaría Xeral

13/04/2018

Aprobación inicial da modificación do Regulamento especial de honores e distincións do Concello de Cambre.


Secretaría Xeral

07/03/2018

Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da protección dos camiños públicos, con motivo da execución de tallas, depósito, carga e transporte de madeira no termo municipal.


Intervención

05/03/2018

Exposición ao público da aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal núm. 3, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.


Intervención

20/12/2017

Exposición ao público da aprobación inicial do orzamento de 2018 e cadro de persoal.


Intervención

20/11/2017

Exposición ao público da modificación da Ordenanza fiscal núm.1, reguladora do imposto sobre bens inmobles.


Intervención

24/07/2017

Exposición ao público do acordo provisional de imposición e ordenación de contribucións especiais para a execución da obra "Acondicionamento do frente na rúa Sixto 7-A e anexas"


Intervención

08/06/2017

Aprobación inicial da modificación dos artigos 3 e 5 da Ordenanza fiscal núm. 15, reguladora da taxa por subministración de auga.